Recursos tècnics

Els recursos tècnics de què disposa el grup són diversos i molt amplis, així:

2.1.- RECURSOS D'ANÀLISI:

Es disposa de dos laboratoris (un a Girona i un altre a Blanes) equipats amb equips de cromatografia de gasos, cromatografia de gasos acoblat a masses, equip d'absorció atòmica, polarògrafs, equips d'anàlisi en continu de diversos paràmetres, cambres de cultiu de legionel · la, etc.

En el conjunt de laboratoris es realitzen més de 15.000 determinacions anuals.

El laboratori de Girona està acreditat en les normes ISO-17025 i ISO -9.001-2000 i està inscrit en el registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària del Departament de Sanitat i en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. El de Blanes ho està en la ISO 9001-2000.

Es disposa d'un total de 1 biòloga, 1 farmacèutica, 2 llicenciades en ciències ambientals i de 4 auxiliars tècnics.

2.2.- RECURSOS DE GESTIÓ DE L'EXPLOTACIÓ:

El grup disposa de camions, furgonetes, equips portàtils de generació d'electricitat d'alta i baixa capacitat, utillatge divers per a la manipulació i muntatge de les canonades i accessoris de xarxes d'aigua potable i de sanejament, bombes, motors, etc. Es disposen de magatzems de recollida estratègic de material a les ciutats de Girona, Blanes, Fornells de la Selva i Bescanó.

El grup disposa d'equip propi de manteniment en totes les seves explotacions.

 

2.3. - RECURSOS PER A GRANS INFRAESTRUCTURES:

Girona, S.A. disposa d’una experiència molt àmplia en la instal·lació de línies de transport i de transport - distribució de gran diàmetre (fins a 1.200 mm). Així mateix està àmpliament capacitada per al disseny i construcció de plantes potabilitzadores de diversos tipus i sistemes.

Es disposa també d'un equip desplaçable d'inspecció i reparació de xarxes de sanejament mitjançant circuit tancat de TV (inspeccionstv.gironasa@gmail.com).

Un altre servei que ofereix el grup és la detecció de fuites d'aigua a les xarxes de distribució i transport mitjançant un equip mòbil de correlació acústica (inspeccionstv.gironasa@gmail.com).

2.4. - RECURSOS INFORMÀTICS:

Existeix, per al conjunt de les explotacions, els següents recursos:

  •      Programa informàtic per a gestió i facturació d'abonats.
  •      Programes de comptabilitat, administració i fiscal.
  •      Programes de control de treballs, manteniment, obres, escomeses, etc. amb controls específics de rendiment.
  •      Programes de simulació matemàtica de xarxes d'aigua potable i de sanejament.
  •      G.I.S. en explotació des de 1.998.

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"