Convocatòria Junta 28/07/2020

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES de l'entitat mercantil GIRONA SA que tindrà lloc a les oficines de carrer Barcelona nº 3, 3r Pta. 2a a Girona, el dia 28 de Juliol a les 11,30 hrs en primera convocatòria i en el mateix lloc i hora del dia 29 de Juliol a segona convocatòria, si escau, per a tractar dels següents punts del,
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Exàmen i aprovació, si s'escau, dels comptes socials de l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2019 (Informe d'Auditoria, Balanç abreujat, compte de pèrdues i guanys, memòria, informe de gestió)
2. Aprovació, si escau, de la gestió social.
3. Acord que procedeixi sobre l'aplicació dels resultats de l'exercici.
4. Trasllat de domicili social, de travessia del Carril nº 2- 6è 2a, a Girona, a Carrer de Barcelona 3- 3r pta 2a, a Girona C.P 17001.
5. Precs i preguntes.
 
A partir de la publicació d'aquest anunci en la pàgina web corporativa de la societat, qualsevol accionista podrà sol·licitar per escrit al domicili social de la companyia l'enviament de la documentació a examinar en el curs de la Junta General a què es refereix el present anunci de convocatòria.
 
GIRONA 23 de Juny de 2020
 
Per ordre del President del Consell d'Administració
El Secretari
 
Luis Sibils Ensesa

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"