Convocatòria Junta 26/05/2016

GIRONA S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la seu del carrer Ciutadans n º 11 de Girona, el dia 25 de juny en primera convocatòria i el dia 26 de juny en segona convocatòria , a les 13:00 h. en un i altre cas, per tractar dels següents punts de l'

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici social tancat el 31 de Desembre de 2015, previament formulat pel Consell d'Administració.

2.- Aplicació del resultat.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió social durant l'exercici 2015.

4.- Precs i preguntes

Els Senyors Accionistes podran sol·licitar als administradors, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General; informació que els serà facilitada pels Administradors sense càrrec, llevat que la mateixa fos innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que pugui utilitzar-se per a fins extrasocials , o la seva publicitat perjudiqui a la societat o societats vinculades.

GIRONA, a 21 d'Abril de 2016

El Secretari del Consell d'Administració

 

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"