Convocatòria Junta 09/07/2019

GIRONA S.A.

CONVOCATÒRIA

 

De la Junta General Extraordinària d'Accionistes que es celebrarà a la ciutat de Girona a les oficines de c/ Barcelona nº 3, el dia 9 de juliol de 2019 a les 12:00 h. en primera convocatòria, i el 23 de juliol de 2019 al mateix lloc i hora en segona convocatòria per tractar els següents punts del

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprobació, si procedeix, de les comtes de l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018. Balanç, Comte de Perdues i Ganancies, Informe de Gestió i Memòria abreviada.

2.- Aprobació, si procedeix, de la gestió social.

3.- Informació actualitzada de que es disposi, en el seu cas, del tràmit de Diligencies Previes 411/2016 del Jutjat d'Instrucció nº 2 de Girona i que afectan a la societat.

4.- Informació actualitzada de que, en cas que es disposi, sobre l'evolució de la gestió de l'entitat participada AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER S.A., en especial al voltant de les iniciatives que hagi adoptat la seva Comisió d'Administració per l'aprobació dels comtes socials dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

5.- Cesament i nomenament de càrrecs

6.- Precs i preguntes

Des de la publicació del present anunci, qualsevol accionista vindrà en el seu dret de sol·licitar en el propi domicili on s'ha de celebrar la Junta General d'Accionistes, fins al setè dia anterior a la celebració de la mateixa, qualsevol informació o antecedent relacionat amb les qüestions que integren l'ordre del dia que precedeix, venint els administradors de la companyia en l'obligació de facilitar-se per escrit o per via oral a fi d'emplenar el dret d'informació previst en l'art. 197 de la Llei de Societats de Capital.

GIRONA, a 7 de juny de 2019

 

 

         Luís Sibils Ensesa

             Secretari

 

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"