Blocs

Convocatòria Junta 28/06/2024

ANUNCI DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024

Convocatòria Junta 20/06/2023

GIRONA S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

 

 

Convocatòria Junta 28/06/2022

                                                               GIRONA SA

Convocatòria Junta 15/06/2021

                                       GIRONA SA

Convocatòria Junta 28/07/2020

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES de l'entitat mercantil GIRONA SA que tindrà lloc a les oficines de carrer Barcelona nº 3, 3r Pta.

Convocatòria Junta 09/07/2019

GIRONA S.A.

CONVOCATÒRIA

 

De la Junta General Extraordinària d'Accionistes que es celebrarà a la ciutat de Girona a les oficines de c/ Barcelona nº 3, el dia 9 de juliol de 2019 a les 12:00 h. en primera convocatòria, i el 23 de juliol de 2019 al mateix lloc i hora en segona convocatòria per tractar els següents punts del

ORDRE DEL DIA

Convocatòria Junta 27/11/2018

GIRONA S.A.

Convocatòria Junta 26/06/2018

GIRONA S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la ciutat de Girona, C/ Barcelona nº 3 – 4º 2ª, el dia 26 de Juny de 2018 a les 10:30 h en primera convocatòria i el dia 28 de Juny de 2018 a la mateixa seu y a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tractar dels següents punts de l'
 

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici social 2017, tancat el 31 de Desembre de 2017, amb les excepcions sobre el desconeixement dels comptes d'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER S.A. - AGISSA  a la data de tancament del exercici.

2.- Aplicació del resultat.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió social durant l'exercici 2017.

4.- Informe als Srs. Accionistes sobre la situació procesal de la causa oberta contra l'empresa devant del Jutjat d'Instrucció nº 2 de Girona.

5.- Precs i preguntes

Els Senyors Accionistes podran sol·licitar als administradors, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General; informació que els serà facilitada pels Administradors sense càrrec, llevat que la mateixa fos innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que pugui utilitzar-se per a fins extrasocials , o la seva publicitat perjudiqui a la societat o societats vinculades.

GIRONA, a 17 de Maig de 2018

El Secretari del Consell d'Administració

 

Convocatòria Junta 08/05/2017

GIRONA S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la ciutat de Girona, C/ Barcelona nº 4 – 4º 2ª, el dia 8 de Maig de 2017 a les 12:00 h en primera convocatòria i el dia 9 de Maig de 2017 a la mateixa seu y a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tractar dels següents punts de l'
 

ORDRE DEL DIA

Convocatòria Junta 26/05/2016

GIRONA S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a la seu del carrer Ciutadans n º 11 de Girona, el dia 25 de juny en primera convocatòria i el dia 26 de juny en segona convocatòria , a les 13:00 h. en un i altre cas, per tractar dels següents punts de l'

ORDRE DEL DIA

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"